Proje Yönetimleri

Çevrimiçi Eğitim Yönetimi

Fabrikalar ve kurumlar özellikle uzmanlık gerektiren işlerde taşeron personel çalıştırmaktadır. Maliyetlerin yükselmesi ile taşeron personel ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Taşeron personellerin iş sağlığı ve güvenliğinden işin taşere edildiği şirket kadar işin uygulama alanına sahip ana işveren de sorumludur. Bu açıdan değerlendirildiğinde taşeron personelin işteki uzmanlığının yeterliliği yanı sıra İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken eğitimlerin, gerekli belgelerin ve sigorta gibi gereksinimlerin takibi de önemli hale gelmektedir. Çalışacak olan personelin henüz şirkete gelmeden önce eğitimlere ulaşıyor [...]

Daha fazla oku...

Ziyaretçi Takibi Yönetimi

Kurum ve şirketlerin ziyaretçilerinin takibi konusu hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri, hem pandemi süreci ihtiyaçları hem de kurum içi veri toplama açısından her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.  Provimes ile Toplantı ve Ziyaretçilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uyumlu olarak yönetirken, Aydınlatma metni okutma, açık rıza beyanı alma, kişisel veri başvuru alanı sağlama süreçlerinizi dijital ortamda sürdürülebilir kılabilir ve dijital alanda muhafaza edebilir, gerektiğinde rapor haline getirebilirsiniz. Anonimleştirme gün sayınızı sisteme kayıt ettiğinizde sistem tarihi gelen ziyaretçiyi [...]

Daha fazla oku...

HES Kodu Aşı Durumu ve PCR Takibi Yönetimi

Her ne kadar normalleşmişte olsa pandemi ve riskleri halen devam etmektedir. Çalışanların sağlıklarını güvence altına alabilmek ve ziyaretçilerimizin sağlık durumları hakkında bilgi ediniyor olmak her işletmenin sorumluluğundadır. Provimes ile Sağlık Durum İzleme alanı üzerinden günlük sağlık anketleri otomatik olarak gönderilir ve hazır gelen 14 sorunun şirket çalışanları tarafından servis kullanımından önce cevaplandırılması beklenir.  Sorulara verilen cevapları sistem otomatik algoritmalarla değerlendirir ve riskli olduğunu tespit ettiği çalışanlara ve şirket tarafından yetkilendirilen işyeri hekimi, bölüm amiri, iş güvenliği uzmanı vb. yetkilendirdiğiniz bölüm [...]

Daha fazla oku...

Taşeron Evrak ve İletişim Yönetimi

Fabrikalar ve kurumlar özellikle uzmanlık gerektiren işlerde taşeron personel çalıştırmaktadır. Maliyetlerin yükselmesi ile taşeron personel ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Taşeron personellerin iş sağlığı ve güvenliğinden işin taşere edildiği şirket kadar işin uygulama alanına sahip ana işveren de sorumludur. Bu açıdan değerlendirildiğinde taşeron personelin işteki uzmanlığının yeterliliği yanı sıra İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken eğitimlerin, gerekli belgelerin ve sigorta gibi gereksinimlerin takibi de önemli hale gelmektedir. İşin yürütümü ve kontrolü açısından evrak takibinin dijitalleşmesi gün [...]

Daha fazla oku...

Mavi Yaka İletişim Yönetimi

Zamanın en değerli maliyet unsuru olduğu ve dijitalleşmenin her alana taşındığı günümüz dünyasında kurum içi iletişim sistemlerinin kurulması en büyük ihtiyaçlardan biridir. Özellikle fabrika çalışma ortamlarında beyaz yakalı çalışanlar ile bilgisayarlar ve mobil telefonlar aracılığı ile kolaylıkla iletişim sağlanabiliyorken, mavi yakalı çalışan iletişimi konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Her mavi yaka çalışana bir bilgisayar tanımlamak mümkün olamasa da akıllı telefonlar aracılığı ile onları da dijitalleştirdiğimiz sistemimiz içerisine alabilir ve kurum içi iletişim hızınızı arttırırken, aynı zamanda tüm çalışanlarınızın fikir ve [...]

Daha fazla oku...